Savršen i izbalansiran blend

Blend harmoničnog profila: aromatičan, intenzivan i balansiran.
Elegancija je tradicija Lavazze.

Crema E Aroma

Gran Espresso

Super Crema

Top Class