U politici privatnosti objašnjeno je kako prikupljamo i koristimo podatke o ličnosti, kao i na koji način možete pristupiti svojim podacima i ažurirati ih i napraviti određene izbore u pogledu načina njihove upotrebe.

Ukoliko nam ne učinite dostupnim neophodne podatke o ličnosti, a mi ćemo Vam to napomenuti kada se desi, moguće je da nećemo biti u mogućnosti da Vam obezbedimo kupovinu naše robe.

Ova Politika privatnosti pruža informacije u sledećim oblastima:

1.RUKOVALAC PODATAKA I KONTAKT

Kako biste postavljali pitanja ili komentarisali ovu Politiku privatnosti i naše prakse vezane za privatnost, ili kako biste podneli pritužbu o našem usaglašavanju sa važećim zakonima o privatnosti, molimo da nas kontaktirate na: sales@beostok.rs ili nam pišite na adresu Beostok DOO Beograd, 11070 Novi Beograd, Ul.Omladinskih brigada br.102 ili pozovite na broj 011/222-76-59.

Rukovalac podataka je privredno društo ,,Beostok“ DOO Beograd, 11070 Novi Beograda, Ul.Omladinskih brigada br.102 i odgovorno je za sve aktivnosti

2. UPOTREBA VAŠIH PODATAKA LIČNOSTI, SVRHA NAMERAVANE OBRADE I PRAVNI OSNOV ZA OBRADU

Vaše podatke o ličnosti koristićemo za potrebe korisničkog servisa, uključujući i odgovore na Vaša pitanja i zahteve. Ovo najčešće zahteva korišćenje određenih ličnih informacija za kontakt i informacija u vezi sa razlogom Vašeg obraćanja nama (npr. status porudžbine, tehnički problem, pitanje u vezi sa proizvodom, uopštena pitanja, pritužbe i dr.

Uz Vašu saglasnost, tamo gde je potrebna, koristićemo Vaše podatke o ličnosti kako bismo vam pružili informacije o robi ili uslugama (npr. marketinška komunikacija, kampanje ili promocije). Ovo se može uraditi putem elektronske pošte, oglasa, SMS poruka, telefonskih poziva ili pisama, u meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonima. Neke od naših kampanja i promocija odvijaju se na web stranicama trećih strana i/ili društvenim mrežama. Ova upotreba Vaših podataka o ličnosti je dobrovoljna, što znači da možete da se usprotivite obradi Vaših podataka o ličnosti u te svrhe. Za detaljne informacije o tome kako da promenite Vaše preference u vezi sa marketinškom komunikacijom, pogledajte Odeljke 10 (Pristup Vašim podacima o ličnosti) i 11 (Vaši izbori u vezi sa korišćenjem i obelodanjianjem Vaših podataka o ličnosti) u nastavku. Za više informacija o našim nagradnim igrama i drugim promocijama, molimo pogledajte zvanična pravila ili detalje objavljene u vezi sa svakom takvom aktinošću.
Vaše podatke o ličnosti koristićemo kada budete vršili interakciju sa funkcijama društvenih mreža trećih strana, poput funkcija „Sviđa mi se“ („Like“), kako bismo Vam prikazali oglase i povezali se sa Vama na društvenim mrežama trećih strana. Više o tome kako ove funkcije rade, o podacima sa Vašeg profila koje preuzimamo, kao i o tome kako da sve to odbijete, saznaćete pregledanjem obaveštenja o privatnosti na relevantnim društvenim mrežama trećih strana.

Uz vašu saglasnost, tamo gde je potrebna, koristićemo Vaše podatke o ličnosti:
-za analizu Vaših želja i navika
-da predvidimo Vaše potrebe na osnovu naše analize Vašeg profila
-da poboljšamo i personalizujemo Vaše iskustvo na našim web stranicama i aplikacijama
-da osiguramo da je sadržaj sa naših web stranica/aplikacija optimizovan za Vas i Vaš računar ili uređaj
-da Vam obezbedimo ciljano oglašavanje i sadržaj
-da Vam omogućimo da učestvujete u interaktivnim funkcijama, kada odlučite da to učinite. Na primer, mi pamtimo Vaš ID za logovanje/e-mail adresu ili pseudonim tako da se možete brzo ulogovati sledeći put kada posetite našu stranicu ili lako pregledati artikle koje ste ranije stavili u Vašu korpu za kupovinu. Na osnovu ove vrste informacija i uz Vašu saglasnost tamo gde je potrebna prikazaćemo Vam naše sadržaje ili promocije koje su prilagođene Vašim interesovanjima. Upotreba Vaših podataka o ličnosti je dobrovoljna, što znači da se možete usprotiviti obradi Vaših podataka o ličnosti u ovu svrhu. Za detalje informacije o tome kako da ovo onemogućite pogledajte Odeljak 10 (Pristup Vašim podacima o ličnosti) u nastavku.

Vaše podataka o ličnosti koristićemo kako bismo obradili i poslali Vaše porudžbine, obavestili Vas o statusu Vaših porudžbina, ispravili adrese i izvršili proveru identiteta i druge aktivnosti u cilju otkrivanja prevara. Ovo podrazumeva korišćenje određenih Ličnih podataka i informacija o plaćanju.

Razlozi za navedno su ispunjavanje naših ugovornih i zakonskih obaveza, a naš interes predstavlja poboljšanje usluga, razvoj novih proizvoda i poboljšanje efikasnosti, određivanje koji od naših proizvoda i usluga bi vas mogli zainteresovati i obaveštavanje vas o njima, definisanje tipova kupaca za nove proizvode ili usluge, zaštita naše imovine i naših zaposlenih.

3. SKLADIŠTENJE I/ILI PRENOS VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Koristimo različite mere kako bi Vaši podaci o ličnosti ostali poverljivi i bezbedni. Ipak, imajte na umu da se ove mere ne odnose na informacije koje odaberete da delite u javnosti, poput društvenih mreža trećih lica.
Vaši podaci o ličnosti biće obrađeni od strane našeg ovlašćenog osoblja na osnovu potrebe za poznavanjem istih, a u zavisnosti od specifičnih namena za koje su Vaši podaci o ličnosti prikupljeni.

Mi čuvamo Vaše podatke o ličnosti u radnim okruženjima koja koriste različite bezbednosne mere kako bi bio sprečen neovlašćeni pristup. Poštujemo standarde u pogledu zaštite podataka o ličnosti. Prenos informacija preko Interneta, na žalost, nije uvek potpuno bezbedan, te iako ćemo uložiti maksimalne napore kako bismo zaštitili Vaše podatke o ličnosti, ne možemo garantovati bezbednost podataka prilikom prenosa putem naših web stranica ili aplikacija.
Molimo Vas da i preuzmete određene korake u održavanju Vaših podataka o ličnosti sigurnim i bezbednim. Prilikom prijave za nalog na mreži, obavezno odaberite lozinku naloga koju bi drugi teško pogodili i nikada ne otkrivajte svoju lozinku nekom drugom. Vi ste odgovorni za čuvanje ove lozinke poverljivom, kao i za bilo kakvu upotrebu Vašeg naloga. Ukoliko koristite deljeni ili javni računar, nikada nemojte odabrati da računar sačuva Vaš ID za logovanje, e-mail adresu ili lozinku i ne zaboravite da se odjavite sa svog naloga svaki put kada napustite računar. Poželjno je takođe da koristite sve postavke privatnosti ili kontrole koje smo vam omogućili na našoj web stranici ili aplikaciji.

Skladištenje i obrada Vaših podataka o ličnosti kao što je opisano u tekstu iznad zahtevaju da se podaci o ličnosti na kraju prenose i/ili skladište na odredištu koje se nalazi u Republici Srbiji.

4. IZVORI PODATAKA LIČNOSTI

Ova Politika privatnosti odnosi se na podatke o ličnosti koje mi prikupljamo od Vas ili o Vama, putem dole opisanih metoda (pogledajte Odeljak 5), iz sledećih izvora:
-Web sajtovi usmereni ka potrošačima, kojima upravlja Beostok DOO Beograd ili kojima se upravlja u ime istog, uključujući stranice kojima upravljamo pod našim sopstvenim domenima/URL-ovima i mini stranice koje vodimo na društvenim mrežama trećih strana, poput Facebook-a
-Elektronska komunikacija između Vas i Beostoj DOO Beograd
-Pozivi prema našim call-centrima
-Štampani obrasci za registraciju i slični obrasci koje prikupljamo npr. putem pošte, promocija i na druge načine van internet mreže.
-Društvene mreže trećih strana (npr. Facebook, Google) i drugih izvora.

5. PODACI O LIČNOSTI KOJE PRIKUPLJAMO O VAMA I NAČIN NA KOJI IH PRIKUPLJAMO

U zavisnosti od načina Vaše interakcije sa nama (na internet mreži, van internet mreže, putem telefona i dr.), prikupljamo različite vrste informacija od vas:
-lične informacije za kontakt. Ovo obuhvata sve informacije koje nam dostavite, a koje nam omogućavaju da vas kontaktiramo, poput Vašeg imena, poštanske adrese, e-mail adrese, podataka sa društvenih mreža ili broja telefona.
-Informacije za logovanje/prijavu na nalog. Sve informacije koje su neophodne kako bismo Vam omogućili pristup Vašem nalogu. Primeri uključuju Vaš ID za logovanje/adresu e-pošte, pseudonim, lozinku u nepovratnom obliku i/ili sigurnosno pitanje i odgovor.
-Demografske informacije i interesovanja. Sve informacije koje opisuju Vaše demografske karakteristike ili ponašanje. Primeri uključuju datum rođenja, starost ili uzrast, pol, geografsku lokaciju (npr. poštanski broj), omiljene proizvode, hobije i interesovanja, kao i informacije o domaćinstvu ili načinu života.
-Tehničke informacije o računaru/mobilnom uređaju. Sve informacije o računarskom sistemu ili drugom tehnološkom uređaju kog koristite za pristup nekoj od naših web stranica ili aplikacija, kao što je adresa Internet protokola (IP) koja se koristi za povezivanje Vašeg računara ili uređaja na Internet, tip operativnog sistema, kao i vrsta i verzija pretraživača. Ako pristupite našoj web stranici ili aplikaciji putem mobilnog uređaja poput pametnog telefona, prikupljene informacije će, tamo gde je to dozvoljeno, obuhvatati i jedinstveni ID Vašeg uređaja, ID za oglašavanje, geografsku lokaciju i druge slične podatke mobilnog uređaja.
-Informacije o korišćenju web stranica/komunikaciji. Dok se krećete kroz, i vršite interakciju sa našim web stranicama, mi koristimo tehnologije za automatsko prikupljanje podataka kako bismo prikupili određene informacije o vašim aktivnostima. Ovo uključuje informacije poput linkova na koje ste kliknuli, koje stranice ili sadržaj pregledate i koliko dugo, kao i druge slične informacije i statističke podatke o Vašim interakcijama, poput vremena odgovora sadržaja, grešaka u preuzimanjima i dužine posete određenim stranicama. Ove informacije se snimaju pomoću automatizovanih tehnologija kao što su kolačići (kolačići pregledača, fleš kolačići) i web svetionika, a takođe se prikupljaju i pomoću praćenja putem trećih strana. Imate pravo da se usprotivite korišćenju takvih tehnologija, a za više detalja pogledajte odeljak 6.
-Istraživanje tržišta i povratne informacije od potrošača. Ovo obuhvata informacije koje ste dobrovoljno podelili sa nama, a koje se tiču Vašeg iskustva prilikom korišćenja naših proizvoda i usluga.
-Sadržaj generisan od strane potrošača. Ovo se odnosi na bilo koji sadržaj koji kreirate a zatim podelite sa nama na društvenim mrežama trećih strana ili ga postavite na neku od naših web stranica ili aplikacija, uključujući i upotrebu aplikacija za društvene mreže trećih strana, poput Facebook-a. Primeri uključuju fotografije, video zapise, lične priče ili druge slične medije ili sadržaj. Gde je to dozvoljeno, mi prikupljamo i objavljujemo sadržaj generisan od strane potrošača u vezi sa različitim aktivnostima, uključujući takmičenja i druge promocije, delove web stranice predviđene za zajednice, angažovanje potrošača i umrežavanje putem društvenih mreža trećih strana.
-Informacije o društvenim mrežama trećih strana. Ovo se odnosi na sve informacije koje javno podelite na društvenoj mreži treće strane ili informacije koje su deo Vašeg profila na društvenoj mreži treće strane (kao što je Facebook) i za koje dozvolite društvenoj mreži treće strane da podeli sa nama. Primeri obuhvataju osnovne informacije o Vašem nalogu (npr. ime, e-mail adresa, pol, datum rođenja, grad u kome trenutno živite, profilna slika, korisnički ID, spisak prijatelja itd.) i sve dodatne informacije ili aktivnosti za koje ste dozvolili društvenoj mreži treće strane da podeli. Informacije o Vašem profilu na društvenoj mreži treće strane (ili delove istih) dobijamo svaki put kada preuzimate sadržaj ili vršite interakciju sa našom web aplikacijom na društvenoj mreži treće strane poput Facebook-a, svaki put kada koristite funkciju društvene mreže koja je integrisana sa našom stranicom (poput Facebook Connect) ili svaki put kada vršite interakciju sa nama putem društvene mreže treće strane. Da biste saznali više o tome kako pribavljamo vaše informacije sa društvene mreže treće strane, ili kako biste odlučili da ne podelite takve informacije sa društvenih mreža, molimo posetite web stranicu relevantne društvene mreže treće strane.
-Informacije o plaćanju i finansijske informacije. Sve informacije koje su nam potrebne kako bismo izvršili porudžbinu, ili koje koristite za obavljanje kupovine, poput podataka sa debitne ili kreditne kartice (ime vlasnika kartice, broj kartice, datum isteka itd.) ili drugih oblika plaćanja (ako su isti dostupni). U svakom slučaju, mi ili naši provajderi za obradu plaćanja rukujemo informacijama o plaćanju i finansijskim informacijama na način koji je u sklada sa važećim zakonima, propisima i bezbednosnim standardima.
-Pozivi prema našim call-centrima. Komunikacije će se snimati i preslušavati u skladu sa važećim zakonima, za lokalne operativne potrebe (npr. za potrebe poboljšanja kvaliteta ili potrebe obuke). Podaci sa platne kartice se ne snimaju. Kada je to zahtevano zakonom, bićete obavešteni o takvom snimanju na početku Vašeg poziva.

Podatke o ličnosti lica mlađih od 18 godina ne prikupljamo sa namerom. Ako utvrdimo da smo nenamerno prikupili podatke o ličnosti osobe mlađe od 18 godine, takvi podaci će odmah biti uklonjeni iz naše evidencije.

Ukoliko ste mlađi od 18 godina, kontaktirajte nas preko roditelja ili staratelja jer ne možemo sakupljati i koristiti Vaše podatke o ličnosti bez izričite saglasnosti Vašeg roditelja ili staratelja.

6. KOLAČIĆI I SLIČNE TEHNOLOGIJE

Kolačići/slične tehnologije. Molimo pogledajte naše obaveštenje o kolačićima kako biste saznali na koji način možete upravljati podešavanjima kolačića, kao i za detaljne informacije o kolačićima koje koristimo i o svrsi za koju je koristimo.
Radi kontrole nad Vašim podacima o ličnosti imate mogućnost da odbijete sve ili neke kolačiće.

7. OBELODANJIVANJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Vaše podatke o ličnosti možemo podeliti sa našim pružaocima usluga, a to su su privredni subjekti koje nam pružaju pomoć u vođenju našeg poslovanja (npr. obrada porudžbina, izvršenje porudžbina, obrada plaćanja, otkrivanje prevara i provera identiteta, vođenje web stranice, kompanije za istraživanje tržišta, usluge podrške, promocije, razvoj web stranica, analiza podataka, call-centar i dr.). Pružaoci usluga i njihovo izabrano osoblje imaju dozvolu da pristupe i koriste Vaše podatke o ličnosti u naše ime isključivo za određene zadatke za koje smo tražili od njih da ih izvrše, prema našim uputstvima, gde su isti dužni da održavaju vaše podatke o ličnosti poverljivim i bezbednim. Kada to zahteva važeći zakon, možete dobiti spisak pružalaca usluga koji obrađuju Vaše podatke o ličnosti.

8. ZADRŽAVANJE PODATAKA O LIČNOSTI

U skladu sa važećim zakonima, koristićemo Vaše podatke o ličnosti koliko god je to potrebno kako bismo ispunili svrhe za koje su Vaši podaci o ličnosti prikupljeni (kako je opisano u Odeljku 4 iznad) ili kako bismo ispunili važeće zakonske zahteve.

9. PRISTUP VAŠIM PODACIMA O LIČNOSTI

U slučajevima kada je to zakonom previđeno, imate pravo pristupa, pregledanja i traženja fizičke ili elektronske kopije informacija koje se čuvaju o Vama. Isto tako, imate pravo da zatražite informacije na izvoru Vaših podataka o ličnosti.
Ova prava možete ostvariti tako što ćete nam se obratiti, a kako je to već navedeno u odeljku 1, uz prilaganje kopije Vašeg identifikacionog dokumenta.
Sve informacije za identifikaciju koje su nam dostavljene biti obrađivane isključivo u skladu sa važećim zakonom, kao i u meri dozvoljenoj istim.

U slučajevima koji su predviđeni zakonom, imate pravo:
-da zahtevate brisanje, prenosivost, ispravku ili reviziju Vaših podataka o ličnosti
-usprotiviti se obradi podataka
-ograničiti upotrebu i obelodanjivanje Vaših podataka o ličnosti
-povući saglasnost za bilo koju od naših aktivnosti obrade podataka.

10. IZMENE NAŠE POLITIKE PRIVATNOSTI

Ako dođe do promene načina na koji rukujemo Vašim podacima o ličnosti, ažuriraćemo ovu Politiku privatnosti. Zadržavamo pravo izmene naše politike priatnosti, te Vas stoga molimo da proveravate da li postoje nova ažuriranja ili izmene naše Politike privatnosti.