Опис

Podešavajuća dubina tampiranja

Izbegava povrede zglobova

Sprečava krivo tampiranje stvaranje kanala i neujednacenu ekstrakciju