Dokumentarni film govori o istinitoj priči o Johani, mladoj Kolumbijki koja je izgubila sve tokom oružanog sukoba s gerilcima FARC-a, ali uspela da povrati kontrolu nad svojim  životom i svoje šestoro dece. Bila je odlučna da nastavi živeti u svojoj zajednici u plodnoj i netaknutoj zemlji regije uzgoja kave Meta u podnožju Anda, gde je 2013. godine kolumbijska vlada poljoprivrednim domacinstvima poput Johane dala zemlju koja je ranije sluzila za uzgajanje u nelegalnih zasada.

Vođena nadom i nepokolebljivom verom u bolju budućnost, Johana se preporodila svojim radom za svoju novonastalu farmu kafee i priča priču o emancipaciji žena i hrabrosti. I zapravo, simbol njenog ponovnog rođenja je biljka kafe koju glavni junak filma vodi sa sobom na put od svoje kuće do Kostarike, gde će biti sačuvana u Poljoprivrednom centru Cartago. Johanu na putovanju prati Alexandra Roca, reporterka koja je s velikom osetljivošću pisala o raznim problemima koji pogađaju više od 14 zemalja širom sveta, od ženskih prava do pokreta koji podržavaju autohtone zajednice. Nakon povratka u Kolumbiju kako bi dokumentovala oporavak zemlje nakon oružanog sukoba, pomaže Johani da ispriča svoju priču o poteškoćama i nadi. Korak po korak, njihovo putovanje vodi, dvoje protagonista filma, kroz prizore neverovatne prirodne lepote u Južnoj Americi, slušajući brojna svedocenja očevidce na putu ponovnog radjanja i prelaska iz rata u mir

„U tom periodu ljudi su uzgajali koku“, seća se naša glavna junakinja Johana. „Bilo me strah, ali na kraju sam rekla sebi“ Vraćam se, jer ovo je moj dom i ne mogu da ga napustim. Nije važno da li žele da me ubiju, neka, ali moram da se vratim kućiLavazza Fondation deluje u regiji Meta, domovini Johane, od 2015. godine, sa programom održivog razvoja koji je poboljšao socijalne i ekonomske uslove preko stotine poljoprivrednih domaćinstava, uključujući i naše protagoniste, pomažući im da ožive plantaže kafe sadnjom preko milion stabala kafe i osposobljavanjem za primenu dobrih poljoprivrednih praksi, uključujući tehnike za borbu protiv učinaka klimatskih promena. Oni su važni su rezultati za ove male zajednice. Produktivnost po hektaru porasla je dvostruko, a proizvodnju visokokvalitetne kafe podstakla je i certifikovala NVO Rainforest Alliance, međunarodna organizacija koja garantuje društveno-ekološku održivost poljoprivredne proizvodnje; uz to, malim poljoprivrednim gazdinstvima pružena je pomoć u sadnji oko 13 000 voćki, što je korisno zapoljoprivrednike kojima se dopunjuju prihodi od kafe, kako bi se povećao prihod i podržala prehrambena sigurnost porodice.
Program koji je u tokuu u regiji Meta takođe je razvijen s posebnim fokusom na promociju ženskih prava, sećajući se da žene pružaju do 70% radne snage uključene u uzgoj kafe, ali da farme u samo 25% slučajeva imaju žene upravinike.
Ovo je jedan od primera 24 projekta koje je do sada promovisala Lavazza Foundation, koja je osnovana 2004. godine, a danas je prisutna u 17 zemalja s 3 kontinenta, s preko 97 000 korisnika.

„Gotovo dvadeset godina Lavazza Foundationa igra aktivnu ulogu u zemljama proizvođačima kafe sa programima održivog razvoja, radeći u bliskoj saradnji sa uzgajivačima kafe i nadahnuta osećajem odgovornosti koji prožima Lavazzin pristup zajednicama i područjima u kojima deluje. “ rekao je Mario Cerutti, Direktor Institucionalnih Odnosa & Održivost u Lavazzi.

„Dokumentarni film govori o jednoj od mnogih priča o protagonistima naših projekata, izraženim na savremenom jeziku uz pomoć izvanrednog partnera poput Amazona, a sve u duhu „Goal Zero“ – „Promote the Message„, cilj održivog razvoja koji smo dodali do 17 ciljeva Agende UN-a 2030, sa ciljem uključivanja ljudi u raspravu o održivosti “.Zapravo, u procesu razvoja strategije održivosti brenda i sve veće integracije u poslovne procese, Lavazza je odlučila da radit na temelju smernica utvrđenih u međunarodno priznatom Globalnom dogovoru UN -a , obvezujući se poštovati ​​temeljne principe kako su definisani u Agendi 2030. i ciljevima održivog razvoja.
U ovom procesu kompanija je identifikovala četiri prioritetna stuba održivosti za ljude i preduzeca kojima se obvezala u narednim godinama i koja su sadržana u „Zaštitnici kafe, put od koke do kafe“: Cilj 5 – Pol Jednakost, Cilj 8 – Ekonomski rast, Cilj 12 – Održiva potrošnja i proizvodnja, Cilj 13 – Klimatske promene. Prva dva cilja su posebno ključna za program Lavazza Foundation razvijen u Meti i o njma  se govori u dokumentarnom filmu, sa rodnom ravnopravnošću  i emancipacijom žena koje oličava Johana, jedna od mnogih žena koje igraju ključnu ulogu u kolumbijskoj poljoprivrednoj zajednici i ekonomski rast predstavljen poboljšanjem socijalnih i ekonomskih uslova za zajednice pogođene gerilskim ratom. Četiri prioritetna cilja održivog razvoja iz Agende 2030.  čine deo Manifesta održivosti, programske izjave korporativne strategije održivosti Lavazza Grupe, koja je nedavno obavljena zajedno s petim izdanjem Izveštaja održivosti, „Cilj u svakoj šoljici“.
„Defenders Coffee, put od koke do kave“ deo je Lavazza projekta „Defenders Coffee“, inicijative koja crpi inspiraciju iz priča proizvođača kafe koji su imali koristi od projekata koje  kompanija promoviše i čiji je cilj podići svest o održivosti u „zajednicama kafe“ koju čine ljudi koji vole poljoprivredni proizvod koji je posebno osetljiv na efekte klimatskih promene.

Digitalna komunikacija ima sve veći strateški značaj za Lavazzu zahvaljujući brojnim mogućnostima koje nam nudi da približimo novu mladu publiku kroz savremene i zanimljive oblike pripovedanja – rekao je Lorenzo Giorda, globalni šef digitalnog marketinga u Lavazzi. „Ovaj projekat će postati deo komunikacije i pozicioniranja za kompaniju i verujemo da je dokumentarni film važno sredstvo da se različitim, vizuelnim, autentičnim i univerzalnim jezikom ispriča tema održivosti, koja je sastavni deo našeg poslovanja dugi niz godina i koja će nas odsad karakterizovati. U budućnosti, zapravo, dokumentarac će živeti i digitalno i fizički na drugim mestima, jer nije samo proizvod za zabavu već sredstvo snažnih i savremenih poruka “.

VIDEO – COFFEE DEFENDERS – TREJLER

VIDEO – COFFEE DEFENDERS – IZA KULISA

DOWNLOAD