Kafa pripada porodici Rubiaceae (roda Coffea) koja uključuje oko 90 vrsta kafe, od kojih su za industriju najznačajnije tri:

  • Coffea Arabica
  • Coffea Canephora (poznata i kao Coffea Robusta)
  • Coffea Liberica.

Biljka kafe je zimzeleni žbun koji raste u tropskim predelima i koji zahteva dosta navodnjavanja, naročito u periodu pune vegetacije.

Coffea Arabica i njene varijacije (Bourbon, Catui, Caturra, Catimorra, Mundonovo i druge) danas čine dve trećine svetske proizvodnje kafe. Ova sorta je veoma delikatna i zahteva veću brigu od vrste Robusta. Zrna su zeleno-plave boje, imaju izdužen i blago zakrivljen ovalni oblik.

Idealno stanište za sortu Coffea Arabica je nadmorska visina između 600 i 2000 metara, koja doprinosi boljem ukusu i aromi zrna.

Najveći uzgajivači su zemlje Južne i Centralne Amerike, mada se Arabica izuzetnog kvaliteta može naći i na području Afrike i Azije. Na tržištu postoje brojne varijacije ove sorte, a njihovo poreklo utiče i na raznolikost i bogatstvo ukusa.

Kafe sorte Arabica imaju prepoznatljivu aromu i sladak, pomalo kiselkast ukus. Nivo kofeina je niži nego kod sorte Robusta i iznosi oko 1.4%.

Robusta (Coffea Canephora) je rasprostranjena u Africi, Aziji i Indoneziji, i čini oko trećinu svetske proizvodnje kafe. Raste na visinama do 600 metara nadmorske visine, u veoma toplim i vlažnim klimatskim uslovima, na temperaturama preko 30°C.

Nakon prženja, rezultat je kafa čokoladne arome i ukusa koji dugo ostaje u ustima.